ABD bizden kanıt istiyor biz de binlerce sayfalık dökümanlar gönderiyoruz. Aslında 15 Temmuz’a kadar tüm süreci ve darbeyi apaçık yaşayan Türk halkının ezici çoğunluğu olarak biz onlardan bu işin arkasında olmadıklarına dair kesin kanıt istiyoruz.
Kore Savaşı’nda ve sonrasında NATO’da bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş, Soğuk Savaşı tüm şiddetiyle topraklarında yaşayarak olumsuzluklarıyla boğuşmuş bir “dost ülke” olarak en azından buna hakkımız olduğunu düşünüyoruz.
Sunulacak kanıtların sadece bir kişinin bu suçla irtibatlandırılıp Türkiye’ye iadesi gibi dar bir kapsamda olmaması büyük önem taşıyor. Çünkü içerideki ve dışarıdaki bazı unsurların hatalarıyla devlet ve toplum içinde son derece tehlikeli biçimde büyüme fırsatı bulan bu yapının artık bütünüyle tasfiye edilmesi gerekiyor.
Bölge ve dünyanın esenliği için Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın önemi büyüktür. Biz sistemimizi bir daha böyle bir badire yaşamamak için düzeltme gayreti içerisinde olurken bir hukuk devleti olduğuna inandığımız yakın dostumuzun da hukukun temel kaynağı olan kamu vicdanını tatmin etmek için üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz.